Partneri

 • Malé a stredné podniky
 • Start-upy
 • Neziskový sektor
 • Združenie alumni

Pozícia partnerov

 • Účasť na otváracej a záverečnej akcií
 • Poskytovanie profesionálenej pomoci zúčastneným tímom počas vytvárania projektu (neustála online komunikácia a meetingy s vedúcimi projektu podľa potrieb)
 • Poskytovanie profesionálnej pomoci zúčastneným tímom počas implementácie projektu (neustála online komunikácia a meetingy s vedúcimi projektu podľa potrieb
 • Účasť na zbere a analýze dát
 • Účasť na vyhodnocovaní a prezentovaní projektu
 • Poskytovanie workshopov a tréningov pre všetky projektové tímy (dobrovoľné)
 • Poskytovanie spätnej väzby pre všetky projektové tímy (dobrovoľné)
 • Poskytovanie finančnej podpory pre všetky projektové tímy (dobrovoľné)

Výhody pre partnerov

 • Pozícia značky a marketing (naša web stránka, sociálne siete, akcie v rámci projektu)
 • Firemná spoločenská zodpovednosť a prispenie k
 • Poskytovanie odbornej asistencie jednému alebo viacerým projektovým tímom
 • Organizovanie workshopov a tréningov počas akcií
 • Prístup k databáze účastníkov (životopisy a výstupy z projektu)
 • Networking so všetkými zúčastnenými stranami (malé a stredné podniky, startupy, neziskové organizácie atď.)

 

Prihláška pre partnerov

* Povinné
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Vyžaduje sa platná emailová adresa
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.