ConnAct

Cieľ projektu

Projekt ConnAct si kladie za cieľ inovatívne znalosti a podnikateľský prehľad pre mladých ľudí zo Slovenska prostredníctvom príležitosti vytvárať a implementovať vlastné podnikateľské nápady, ktoré budú prispievať k udržateľnému rozvoju spoločnosti.

 

Usilujeme sa prepojiť približne 100 študentov a čerstvých absolventov s lokálnymi podnikmi a viac než 20 medzinárodnými dobrovoľníkmi prostredníctvom poskytnutia systémov podpory a potrebnej odbornosti v oblasti projektového manažmentu a podnikania.

Popis projektu

Slovenskí študenti a absolventi, ktorí sa zúčastnia projektu ConnAct, budú rozdelení do viacerých projektových tímov, vedených zahraničnými dobrovoľníkmi. Každý projektový tím bude mať približne polovicu mesiaca na to, aby pracoval na konkrétnej myšlienke projektu s priradeným mentorom, určeným pre stále poradenstvo, ako aj systémom informačnej podpory, ktorý poskytuje AIESEC.

 

Projekty, na ktorých budú projektové tímy pracovať, budú súvisieť s jedným z cieľov udržateľného rozvoja, ktoré boli vybrané ako najrelevantnejšie v rámci prieskumu YouthSpeak. Študenti a absolventi budú umiestnení do projektových tímov zohľadňujúc ich preferencie.

 

Konečné podnikateľské nápady a výstupy budú prezentované počas oficiálneho ukončenia projektu, pričom projektové tímy budú neskôr pokračovať v realizácii s možnou finančnou a profesionálnou tréningovou podporou.

Chceli by sme vám oznámiť, že projekt ConnAct sa nebude konať toto leto, ale prekladá sa na iný termín. O ďalšom priebehu vás budeme informovať na web stránke www.connact.aiesec.sk, ako aj na Facebook fanpage. Ďakujeme za pochopenie.